Reglement

” Jury, kwaliteit en criteria”

Jury

Om een constante en kwalitatief goede beoordeling te kunnen garanderen werkt de Lian Xin Kung Fu competitie met een juryopleiding. De opleiding houdt rekening met de verschillende manieren waarop Shaolin Kung Fu beoefend wordt in Nederland.

Iedereen mag zich aanmelden als aspirant jurylid en kan de opleiding kosteloos volgen. Na het doorlopen van de opleiding loop je als nieuw jurylid drie wedstrijden mee alvorens je zelfstandig mag jureren. Hierdoor houden we de samenstelling en beoordelingsvaardigheden van de jury bij iedere wedstrijd zoveel mogelijk gelijk.

De jury bestaat in totaal uit vier personen. Twee juryleden letten op de kwaliteit van de bewegingen, twee juryleden letten op de algehele performance. Naast de jury is bij iedere wedstrijd altijd een hoofdjury aanwezig.

Reglement

Wedstrijdveld

Het wedstrijdveld bestaat uit een tapijt van 8 x 10 meter. Er is een door een gesloten hek afgescheiden opwarmruimte aanwezig. Alleen deelnemers, wedstrijdleiding en jury mogen op de wedstrijdvloer aanwezig zijn.

Categorieën

De wedstrijdcategorieën worden ingedeeld naar leeftijd en ervaring.

Leeftijden:

7 tot 9 jaar
9 tot 11 jaar
12 tot 14 jaar
15 tot 17 jaar
18 tot 35 jaar
35 jaar en ouder

Ervaring:

Beginners – tot 2 jaar wedstrijdervaring
Half gevorderd – tot 5 jaar wedstrijdervaring
Gevorderd – meer dan 5 jaar wedstrijdervaring

De wedstrijdleiding behoudt het recht om verkeerd aangemelde deelnemers te diskwalificeren voor het uitvoeren van een taolu.

Iedere deelnemer heeft de mogelijkheid om zich aan te melden voor de volgende onderdelen:

– 1 traditionele taolu volgens de aangegeven categorieën (verplicht)
– 1 traditionele taolu ‘lang wapen’ volgens de aangegeven categorieën
– 1 traditionele taolu ‘kort wapen’ volgens de aangeven categorieën
– 1 dierenstijl ‘vuist’ taolu
– 1 traditionele duilian

– 1 traditionele taolu buiten de aangegeven categorieën: lang wapen, kort wapen, rou quan of vuist (optioneel en geen onderdeel voor de ranking)

Iedere deelnemer heeft 2 minuten om de taolu uit te voeren. Tien seconden voor het einde van deze twee minuten wordt een fluitsignaal gegeven. De tijdslimiet geldt ook bij herstart na vergissingen in de vorm, en heeft 0,5 punt aftrek op de totale eindscore bij overschrijding.

Categorieën Taolu

a. (Ba Bu) Lian Huan Quan
b. Tong Bi Quan
c. Qi Xing Quan
d. Xiao Hong Quan
e. Mei hua Quan
f. Da Hong Quan
g. Shaolin Quan
h. Yin Shou gun / Shou Hou Gun / Yin Ti Gun / Feng Mo Gun
i. Dan Dao / Mei hua dao / Guiding Dao / Zhui Feng Dao
j. Shaolin Qiang
k. Dharma Jian / Guiding Jian / Zhui Feng Jian

Optioneel kan ook worden ingetekend voor de volgende taolu categorieën mogelijk. Deze optionele taolu categorieën maken geen deel uit van de officiële ranking:
a. Dierenstijlen
b. Tong bi Duilian / Liu He quan Duilian / Liu he Gun Duilian / Luo Han Shi Ba Shou Duilian
c.  Shaolin Rou Quan (tijdslimiet 5 min)
d. Demo vormen
e. Flexibele wapens

Startvolgorde

De startvolgorde per categorie wordt bepaald door een loting die plaatsvindt tijdens de opmaak van de indeling. Coaches ontvangen de wedstrijdindeling minimaal een week voor de wedstrijd. Op de wedstrijddag kunnen geen wijzigingen meer aangebracht worden.

Wedstrijdindeling

Voor aanvang van het onderdeel verzamelen de deelnemers bij het oefenveld. Per keer zijn er slechts drie deelnemers op de wedstrijdvloer aanwezig: de deelnemer wachtend op de score, de deelnemer op het wedstrijdveld en de deelnemer wachtend op zijn/haar beurt. Overige deelnemers begeven zich buiten de wedstrijdvloer.

Coaches

Elk team mag twee coaches hebben.

Publiek

Het publiek bevindt zich in een afgescheiden ruimte en mag de oefen- en wedstrijdvloer niet betreden.

Klachten

Iedere klacht zal serieus besproken worden. Echter is de wedstrijddag hiervoor niet het juiste moment. We willen u dus ook verzoeken uw klachten te melden bij ​info@lianxin.nl  Na bespreking van uw klacht zult u van ons reactie ontvangen.